معرفی مشاغلدرج ویزیت رایگان

تشخیص سوختگی واشر سرسیلندر

پرسش: 
تشخیص سوختگی واشر سرسیلندر چیست؟

دیدگاه‌ها

کم شدن کمپرس خروج آب از اگزوز وجود آب سر پیستون ها یا داخل روغن کارتر زدن کمپرس در رادیاتور

افزودن دیدگاه جدید

کد اعتبارسنجی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎

آگهی های این دسته

صفحه‌ها

جدیدترین حراجی ها