معرفی مشاغلدرج ویزیت رایگان

ذهن کسب و کار خود را تقویت کنید

بالا
0 users have voted.‎
شما ممکن است در کسب و کارتان یا "معلول" (ضعیف و کم‌ قدرت) باشید یا به عنوان "علت" عمل کنید. سیستم باورهای درونی شما از کسب و کارتان، مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی موفقیت یا شکست است
شما ممکن است در کسب و کارتان یا "معلول" (ضعیف و کم‌ قدرت) باشید یا به عنوان "علت" عمل کنید. سیستم باورهای درونی شما از کسب و کارتان، مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی موفقیت یا شکست است

توضیحات تکمیلی

راهکارهایی برای تقویت ذهنیت کسب و کارتان

 

۱- درون‌نگری

درون‌نگری به معنی نگریستن به درون و آزمایش تفکرات و هیجان‌های (عواطف) تان است. مشاهده عبارت از نگاهی اگزیستانسیالیستی یا وجودگرایی به خودتان برای دانستن چگونگی کارکردتان در دست‌یابی به سطوح بهینه‌ی موفقیت است. این نوع خودکاوی، مانع از دخالت هیجان‌های نابهنگام‌ می‌شوند که شما را قربانی واکنش‌گری، ترس، دمدمی مزاجی، یا دودلی می‌سازند.

 

2-راست‌گویی

راست‌گویی، سنجه‌‌ای از درست‌کاری است، یعنی انجام  همان چیزی است، که می‌گویی می‌خواهی انجام بدهی. به عبارت دیگر وقتی می‌گویید قصد دارید کاری را انجام بدهید، هر تأخیر یا پیش‌رفت سریع‌تر را با اطلاع دادن به همه‌ی ذی‌نفعان تا آخر کار، پی‌گیری می‌کنید. اطلاعات غلط نباید هرگز داده شود چون عنصر درست‌کاری در معادله‌ی‌تان خراب می‌شود.

 

3-باور

یک ذهن کسب و کار منطقی از باور خودتان، هدفتان، و تعقیب مسیر کسب و کارتان ریشه می‌گیرد. باور، شبیه تعهد است با این تفاوت که برش‌های باور در به طور پیوسته در تمام مسیر پر پیچ و خم حضور دارند.باور راسخ، خودش مدیر بزرگی برای مهار دشمنانی مثل تردید و تأخیر است. تنها زمانی که تأخیر به عنوان یک استراتژی برای کسب و کار مجاز است وقتی است که به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده شود، که در این صورت، تأخیر، سنجه‌ای از شکیبایی یا صبوری است.

 

4-تمرکز

تمرکز با توانایی حذف حواس‌پرتی‌ها و پرداختن دقیق به چیزهایی سنجیده می‌شود که باید در کسب و کارتان انجام شوند تا رو به جلو پیشرفت کنید. تعهد، سنجه‌ای از تمرکز است. تعهد، عمل معنی‌دار را پشتوانه‌ی اهداف، بدون راه یافتن هرگونه خلل و تردید در نیت‌تان، قرار می‌دهد.کاری که عامدانه، هوشیارانه، و قصداً انجام می‌شود ما حاصل دانستن چگونگی پیشرفت در کسب و کار است. هیچ چیز "درخور تنبلی و نامشخص" نباید در نیت و اقدامات بعدی یک شخص موفق وجود داشته باشد.

برای داشتن یک ذهن کسب و کار منطقی، باید دانش فراوانی در حوزه خودتان داشته باشید. هرگز به این باور نرسید که به حد کافی می‌دانید. برای شما که می‌خواهید علت موفقیت خودتان باشید، هیچ چیز به عنوان "دانش کافی" وجود ندارد. دانش، قدرت است. با دانش می‌توانید در هر روند جدید در حوزه‌ی خودتان باهوش عمل کنید، دائماً خودتان را آموزش دهید و به روز کنید، و تصمیم بگیرید در تعقیب رقبا باشید. دانش اگر با کارکنان حرفه‌ای ممزوج شود شما را به مقام رهبری الهام‌بخش و تسلیم‌ناپذیر می‌رساند. و این به شما فرصت می‌دهد همه‌ی آنان را که رهبری می‌کنید آموزش دهید، و نیز فرصت می‌دهد همه‌ی آنان را که با شما شریک هستند آموزش دهید.

افزودن دیدگاه جدید

کد اعتبارسنجی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎