معرفی مشاغلدرج ویزیت رایگان

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید

بالا
0 users have voted.‎
شما ابتدا باید اهداف خود را مشخص کنید. آیا می خواهید ازدواج کنید؟ می خواهید بچه دار شوید؟ آیا می خواهید منبع درآمد داشته باشید؟ تمام این اهداف به طور یکسان دارای اهمیت هستند.
شما ابتدا باید اهداف خود را مشخص کنید. آیا می خواهید ازدواج کنید؟ می خواهید بچه دار شوید؟ آیا می خواهید منبع درآمد داشته باشید؟ تمام این اهداف به طور یکسان دارای اهمیت هستند.

توضیحات تکمیلی

1- اگر چیزی وجود داشته باشد که بخواهید به طور کامل در خودتان تغییر دهید، آن یک چیز چه خواهدبود؟

 
ممکن است هنگام کار، اوضاع آن طور که ما توقع د اریم خوب پیش نرود. برای مثال در یک مذاکره تجاری دچار شکست می شویم و برای مدت ها، این عدم موفقیت، دغدغه فکری ما می شود. این درحالی است که عده ای هم هستند که بعد از هر ناکامی و شکست، روحیه خود را از دست نداده و از آن می گذرند. عدم تحمل شکست، یکی از ضعف هایی است که اکثر افراد با آن دست به گریبان بوده و سعی در تغییر آن دارند.
 

2- بهترین راه برای استفاده بهینه از شغلی که به آن علاقه نداریم، چیست؟

انجام کاری که دوست نداریم، می تواند موقعیت خوبی برای ما ایجاد کند، برای مثال پستی در یک شرکت به شما داده می شود که شما هیچ علاقه ای به آن ندارید، اما با انجام درست آن کار و جلب رضایت مدیر شرکت، حتما پست بهتری به شما داده خواهد شد که هم از لحاظ مالی درآمد بهتری دارد و هم موقعیت کاری بهتری برای شما ایجاد خواهدشد که به علاقه مندی شما نزدیک تر است.
 

3- بهترین راه برای موفقیت در یک مصاحبه کاری چیست؟

علاوه بر نشان دادن توانایی هایتان برای گرفتن کار مورد نظر، ارتباط دوستانه برقرار کردن با رییس آینده تان هم از اهمیت زیادی برخوردار است. با مصاحبه کننده خود راحت باشید. آمادگی این را داشته باشید که با او در مورد خانواده، علاقه مندی هایتان، مکان هایی که به آن جا مسافرت کرده اید یا تصمیم دارید مسافرت کنید و... صحبت کنید. هنگام مصاحبه راحت باشید و چیزی را مخفی نکرده و خودتان باشید.

 

4- توقع شکست را داشته باشید و با ترس از شکست مبارزه کنید.

بعضی افراد زمانی که دچار شکست می شوند، روحیه خود را از دست می دهند و تصور می کنند همیشه دچار شکست خواهند شد. هنگامی که کاری درست پیش نرود، باید انتظار شکست داشت و از آن نترسید. درس گرفتن از شکست ها و بررسی علل شکست، بهترین راه برای پیشرفت است. از شکست خجالت نکشید، از آن ها بیاموزید و دوباره امتحان کنید.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

کد اعتبارسنجی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎