ورود ثبت آگهی
e porsa
بنیامین

2
مواد غذایی بنیامین
مواد غذایی
بنیامین-مواد غذایی بنیامین-مواد غذایی-خوارو بار فروشی
خوارو بار فروشی-موادغذایی
روزهای کاری :هرروز
ساعت کار :8 الی 1شب
شماره تلفن :02833412284
شماره همراه :09367783119
آدرس :قزوين ،اقبالیه،خیابان شهید چمران،انتهای خیابان شهید چمران،روبروی نان لواشی
سایت :
فروش آن لاین :خیر
تخفیف :0
استخدام :