เงินอุดหนุนคืออะไรจะได้รับอย่างไรและจะออกให้ใคร?

ในโลกสมัยใหม่ ทั้งองค์กรและบุคคลไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สาม ดังนั้น ประชากรของรัสเซียจึงถูกบังคับให้หันไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน และการสนับสนุนทางการเงินประเภทอื่นๆ

เงินอุดหนุนคือเงินที่จัดสรรโดยองค์กรงบประมาณของรัฐหรือท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่ได้จากการขายสินค้า งานหรือบริการอย่างมีนัยสำคัญ

บุคคลที่มีรายได้น้อยกว่าระดับการยังชีพที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐ ประชากรกลุ่มดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน ยารักษาโรคและสินค้าทางสังคม

ทุนคืออะไร: การจำแนกประเภทและวัตถุประสงค์ของการให้ทุน?

ทุนสามารถมีได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้รับ พวกเขาจะแบ่งออกเป็น:

 • การโอนงบประมาณ. ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นจากงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อสนับสนุนงบประมาณในระดับอื่น
 • เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมอบให้กับบริษัทที่พบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก. หากรายจ่ายเกินรายรับ ผู้ประกอบการสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กได้
 • ผลประโยชน์จากประชากรที่มีรายได้น้อย. ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนค่านม ค่าสาธารณูปโภค อาหาร ยารักษาโรค การช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย แม่เลี้ยงเดี่ยว และอื่นๆ

หากเราพิจารณาเป้าหมายสำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ อย่างแรกเลย เงินอุดหนุนจะช่วยป้องกันการล้มละลายและปกป้องประชากรของประเทศจากการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการบางอย่าง นอกจากนี้ เงินอุดหนุนงบประมาณยังช่วยสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นและพลเมืองที่ด้อยโอกาสทางการเงินอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม: ทุนการคลอดบุตร: มันคืออะไร, ทำอย่างไร, จะสร้างบ้านได้อย่างไร?

วิธีรับเงินบริจาค

ฉันจะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้อย่างไร

หากคุณไม่ทราบวิธีรับเงินอุดหนุนจากรัฐ คุณควรติดต่อตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ ผลประโยชน์จะได้รับหลังจากส่งเอกสารและใบสมัครที่จำเป็นแล้ว

ผู้สมัครหลายคนเชื่อว่าโปรแกรมการเงินเพื่อสังคมไม่มีข้อจำกัด นี่ไม่เป็นความจริง! ครอบครัวที่นักเรียนหรือผู้ว่างงานอาศัยอยู่จะต้องแสดงใบรับรองเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือต้องติดต่อบริการสังคมด้วยเอกสารที่ยืนยันระดับรายได้ของทั้งผู้สมัครและสมาชิกฉกรรจ์ทุกคนในครอบครัวของเขา สามารถรับหนังสือรับรองการอุดหนุนหลังจากที่ได้รับจากบริการสังคม ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน

เงินช่วยเหลือทำด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • บนเว็บไซต์บริการสาธารณะ
 • โดยการเยี่ยมชมแผนกอุดหนุนของหน่วยงานบริการสังคมของรัฐเป็นการส่วนตัว
 • ผ่านศูนย์บริการชุมชน

ไม่สำคัญว่าคุณจะตัดสินใจสมัครทุนอย่างไร ไม่ว่าในกรณีใด . ของคุณ เอกสารต้องผ่านชุดเช็คที่จำเป็นซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร สำหรับผู้เกษียณอายุและทหารผ่านศึก รายการใบรับรองที่จำเป็นนั้นเล็กกว่าครอบครัวอายุน้อยที่ต้องพิสูจน์ระดับรายได้ต่ำมาก

ในการรับความช่วยเหลือจากรัฐ คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (อาจเพิ่มเติมหรือย่อ):

 • แอพลิเคชันสำหรับการชำระเงิน
 • หนังสือเดินทาง
 • หากผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้เอกสารยืนยันการเป็นพลเมืองของเขา
 • สูติบัตรของเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้สมัคร
 • ความเป็นเจ้าของ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของครอบครัว
 • งบกำไรขาดทุน.
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภค

สถานะ ทุนจะออกให้เป็นเวลาหกเดือน. หากคุณต้องการสมัครขอรับเงินอุดหนุนค่าความร้อน คุณสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือได้ตลอดเวลาของปี

อ่านเพิ่มเติม: บัญชีโลหะไม่มีตัวตน: มันคืออะไร, ข้อดีและข้อเสีย, วิธีการเปิดบัญชี

เงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวใหญ่: คุณสมบัติของการรับ

กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ประโยชน์สำหรับครอบครัวใหญ่:

 • ขั้นตอนแรกของการรับพื้นที่อยู่อาศัย
 • ส่วนลด 50% สำหรับค่าสาธารณูปโภค
 • หากรายได้ของสมาชิกในครอบครัวที่มีความสามารถทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นต่ำกว่าระดับยังชีพ ความช่วยเหลือด้านวัตถุจะจัดให้ตามจำนวนที่กำหนด
 • การลาจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งซึ่งมีระยะเวลา 17 วัน
 • สถานะแม่-นางเอก (ลูก 5 คนขึ้นไป)
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีและยกเว้นภาษีที่ดินเต็มจำนวน

เกี่ยวกับ เงินอุดหนุนสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผลประโยชน์เหล่านี้เกิดขึ้นจากพนักงานของหน่วยงานคุ้มครองทางสังคมของรัฐ ณ ที่อยู่อาศัยของผู้สมัคร ในการดำเนินการนี้ คุณต้องแสดงใบรับรองการไม่รับความช่วยเหลือ ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน

เงินช่วยเหลือสำหรับการคลอดบุตรให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้รับมอบหมายตั้งแต่ช่วงเวลาที่สมัครและดำเนินต่อไปจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะ

เงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งรับรองโดยกฎหมายสำหรับประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อย ในทางปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าในสมัยของเรานี่เป็นวิธีเดียวที่จะดำรงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมสำหรับพลเมืองจำนวนมากของสหพันธรัฐรัสเซีย

จำนวนการดู: 3333